Contacte

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho anant directament als espais on habitualment fem kafetes i activitats o enviant un correu a gata.acrata@riseup.net